Protetyka

Protetyka to dział zajmujący się odbudową i uzupełnieniem braków zębowych po ich utracie lub masowym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne, które mogą być:

  • stałe (nie dające się usunąć z ust)
  • ruchome (wyjmowane z ust)
  • kombinowane (protezy ruchome połączone uzupełnieniami stałymi za pomocą zasów, zatrzasków)

Ubytki w uzębieniu to nie tylko problem estetyczny – to także poważny problem medyczny. Już przy braku jednego zęba mogą pojawić się następujące problemy:

  • większe obciążenie pozostałych zębów
  • nierównomiernie rozkładają się siły i naprężenia zgryzu
  • dyskomfort i powstrzymywanie się od pełnego uśmiechu

W zależności od ilości ubytków oraz ich rozmieszczenia, dobieramy najbardziej odpowiedni i komfortowy rodzaj protezy. Mogą one mieć na przykład postać wkładów koronowo – korzeniowych na których umieszczone są korony ceramiczne – gdy istnieją zdrowe, lub wyleczone kanałowo korzenie rekonstruowanego zęba.

Uzupełnienia protetyczne ruchome:

protezy akrylowe
protezy szkieletowe na podbudowie metalowej
protezy nylonowe
protezy acetalowe

Uzupełnienia protetyczne stałe:

korony podbudowa ze stopów metali, złota, lub pełnoceramiczne
mosty podbudowa ze stopów metali, złota, lub pełnoceramiczne
licówki porcelanowe i kompozytowe